Istoric

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON”

                  La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Timişoara au luat fiinţă o serie de şcoli între care se numără şi Şcoala Normală de Băieţi, necesară pentru a da o pregătire mai temeinică viitorilor învăţători.

                  În 1871, sub conducerea primarului Marton Martonffy, s-a întocmit un raport care a fost înaintat guvernului, cerându-i zidirea unei şcoli normale.

                  În raportul înaintat s-a demonstrat necesitatea acestei şcoli, care trebuia să maghiarizeze populaţia de diferite naţionalităţi din Banat.

                  Oraşul a donat pentru zidirea şcolii cu internat 50.000 florini. La această propunere, statul a dispus înfiinţarea şcolii şi clădirea unui edificiu pe terenul donat de baronul Hatvanyi-Deutsch Bernat.

                  Clădirea în care urmau să se desfăşoare cursurile a fost construită după proiectele arhitectului Eduard Reiter, în anul 1895 pe strada Pestalozzi. Clădirea şcolii are două etaje, săli de clasă, cancelarie, laboratoare, muzeu şi internat. Şcoala a fost zidită pentru 4 clase superioare, fiecare clasă având câte 30 de elevi, în total 120 de elevi în internat. Din acest număr de elevi au fost plasaţi în fiecare an până la 60 de elevi în clădirea primăriei din strada Epure nr. 11. Mai târziu şcoala are 9 clase cu câte 15-35 de elevi în internat, şcoala şi internatul devenind neîncăpătoare.

                  La intervenţiile făcute de conducerea unităţii, Ministerul Instrucţiunii răspunde prin ordinul nr. 39287 din 1921 că este dispus să aprobe suma necesară pentru zidirea unui nou internat, însărcinând Serviciul de Poduri şi Şosele din Timişoara cu întocmirea unui plan.

                  Şcoala a dispus şi de o fermă de şoseaua Buziaşului. În anul 1936 s-au construit în curtea şcolii două clădiri în care funcţionau infirmeria şi atelierele de lucru manual.

                  În anul 1919, şcoala a fost preluată de statul român. Preluarea a fost făcută de prof Atanasie Popovici, primul director român care a condus şcoala până la 1 august 1937.
Din anul 1959 edificiul adăposteşte şcoala de partid.

                  Începând cu anul 1990 şcoala se va numi „Jean Louis Calderon” după numele jurnalistului francez căzut în revoluţia română. De atunci şcoala funcţionează ca liceu teoretic cu învăţământ bilingv. La clasele primare şi la gimnaziu, limba franceză se studiază în regim intensiv, iar la liceu în regim intensiv şi bilingv. Se mai studiază de asemenea şi limba spaniolă şi italiană în regim bilingv.

                  În activitatea de educaţie s-au remarcat cadre didactice precum Mihai Robu, Dimitrie Ţichindeal, Atanasie Popovici, Gheorghe Comicescu, Ştefan Petrescu, dr. Nicolae Apostolescu, Ion Jivulescu, Ştefan Pavelescu, Vasile Ghibedea, C. Rudneanu, C. Mihalache, Grigore
Ştefan, Aurel Ţintă, Dumitru Dijmărescu, etc.

                  Mulţi foşti elevi ai Şcolii Normale şi-au adus o contribuţie de seamă la dezvoltarea învăţământului : Lucian Surlaş, Petru Radu, Goian Gheorghe, Romaniţan Pavel, Odrobot Ion, Cure Mihai, Andrei Victor, Munteanu Marius, Anghel Dumbrăveanu, Borca Ion, Jivcovici Mirco, Luca Ilie, Muţiu Ion, Bolog Vasile, Roşca Ion, Murar Partenie, Popovici Rista, Popa Valer, etc.

                                                                                                                                     Prof. Bogdan Graore