Arhive categorie: Premii și distincții

Decernarea distincției ,, OFFICIER DES PALMES ACADEMIQUES ‘’ septembrie 2012 făcută de Excelenta sa, domnul PHILIPPE GUSTIN, ambasadorul Franței în România

palmes académiques 086Doamna profesoara Marinela Vingan este profesor de limba franceză și limba engleză în Liceul ,, Jean-Louis Calderon’’ din anul 1990 până în prezent, 2014, și a abordat toate ciclurile de învățământ, pornind cu cel primar, traversând gimnaziul și ajungând la liceu odată cu elevii care parcurgeau aceasta cale. Continuă să citești

Maria Mara – Romocia

Decernarea distincției ,, CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES ‘’ 14 mai 2008 făcută de excelenta sa, domnul HENRI PAUL, Ambasadorul Franței în România Doamna profesoară Maria Mara- Romocia este profesor de limba franceză în Liceul ,, JeanLouis Calderon’’ din anul 1994 până în prezent și lucrează cu elevi de la toate ciclurile de învățământ primar, gimnaziu și liceu. A avut multiple responsabilități în cadrul promovării bilingvismului și a francofoniei : responsabil secţie bilingvă francofonă, mentor, metodist, tutore practică pedagogică a studenților români, tutore CNED, membru în Consiliul Reprezentativ al disciplinei la nivel judeţean, responsabil de cerc pedagogic licee teoretice, profesor colaborator al Institutului Francez Timișoara şi al Casei Corpului DidacticTimiș. Este evaluator DELF şi DELF PRIM, formator pentru regiunea de Vest Romania pentru învăţământul precoce şi pentru evaluare bacalaureat. Proiectele în care se implica în echipă cu alți colegi sau le coordoneaza sunt numeroase și diverse, de la cel Bilingv francofon, pânâ la schimburi școlare și culturale la nivel internaţional (schimburi şcolare cu la secţia bilingvă francofonă de la SZTE Sagvari Gimnazium, Szeged, Ungaria, cu liceele « Jean Jaurès» şi «Aucouturier», Carmaux , Franţa), regional (« Civilizaţia începe cu noi», parteneriat cu şcoli din judeţele Caraş- Severin, Arad, Mehedinţi, Timiş, « Comorile judeţului», colaborare cu şcoli din judeţele Caraş- Severin, Olt, Suceava, Vrancea,Timiş), judeţean (« Les meilleures créations des élèves»). Pregătește anual lotul olimpic județean și național la limba franceză. Doamna Maria Mara- Romocia a participat la numeroase cursuri , stagii de formare în calitate de cursant sau formator precum şi la proiecte naţionale în cadrul programelor de reformă educaţională coordonate de MECS şi alţi parteneri Institutul Francez, SCoop, DPPD al Universităţii de Vest Timişoara. A participat la simpozioane , sesiuni de comunicări la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional, a scris numeroase articole şi a redactat cărţi de specialitate. Ca urmare a activităţii desfăşurate de doamna profesoară într-un liceu cu clase bilingve , a implicării sale ca profesor în cooperarea franco-romȃnă a fost decorată de Guvernul Franţei, primind titlul şi medalia „CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES” ( CAVALER AL PALMELOR ACADEMICE) în anul 2005, decernarea având loc în 2008. Aceste activități sunt de asemenea recompensate cu diferite premii sau diplome: Premiul „PRO-JUVENTUTE” oferit de Consiliul Județean Timiș și Diplome de Excelență si Merit din partea ISJ Timiş.