Misiune si Viziune

Misiunea liceului derivă din idealul educaţional formulat în Legea Educației Naționale și își propune : formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite( familie, mediu profesional, prieteni etc.) , formarea de personalități echilibrate, tolerante, receptive la nou si la schimbare, dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe), cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate, formarea autonomiei morale.

Încurajăm și cultivăm valorile fundamentale ale poporului nostru: cinstea, hărnicia, prietenia.