Limba Franceza

maps_1000006153-120613intProiectul bilateral franco – român  „De la invatamantul bilingv la filierele universitare francofone”

Proiectul bilingv franco-român este unul dintre cele mai ambițioase și cele mai susșținute proiecte desfășurate de către Liceul Jean-Louis Calderon din Timișoara. Proiectul implică învățarea și promovarea limbii și culturii franceze în rândul elevilor, pentru a le deschide noi oportunități în formarea și evoluția profesională. Franța este una dintre cele mai importante puteri economice ale Europei, un membru marcant al Uniuniii Europene, iar companiile franceze ocupă poziții de lideri în domenii economice importante.

1.Ce este învăţământul bilingv francofon?

Învăţământul bilingv, respectiv predarea mai multor discipline de învăţământ într-o limbă străină, precum şi studierea acestei limbi străine pe parcursul mai multor ore pe săptămână, constituie o specificitate a sistemulul de învăţământ din România. Astfel, există, la nivel liceal, clase bilingve cu predare în limba engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană.

Elevii de la secţia bilingvă franceză de la Liceul Teoretic “Jean- Louis Calderon” sunt incluşi, începând din anul şcolar 2003- 2004, într-un proiect desfăşurat în cooperare între MECTS şi Ambasada Franţei în România, proiect intitulat “De la învăţământul bilingv la filierele universitare francofone”.

Începând cu anul şcolar 2007-2008, proiectul s-a transformat într-un program naţional, acum adresându-se unui număr de 29 de licee.

Scopurile generale ale acestui proiect sunt: ameliorarea competenţelor lingvistice şi disciplinare ale elevilor din secţiile bilingve francofone, favorizarea integrării elevilor din secţiile bilingve francofone în filierele universitare francofone, reînnoirea învăţământului bilingv francofon din România.

Acordul asupra învăţământului bilingv între Guvernul Republicii Franceze şi Guvernul României, semnat pe 28 septembrie 2006, la Bucureşti, pune bazele obţinerii diplomei de bacalaureat cu menţiunea specială “secţie bilingvă francofonă”, recunoscută pentru înscrierea în universităţile franceze şi în universităţile româneşti.

Secţiile bilingve francofone de la cele 29 licee, printre care şi Liceul Teoretic “Jean- Louis Calderon”, au, pe parcursul celor patru ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba şi civilizaţie franceză şi de discipline non lingvistice (DNL) predate în limba franceză : Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Economie. Elevii acestor secţii participă în clasa a XI-a la un modul interdisciplinar, în cadrul căruia lucrează în echipe de 3- 4 pe o temă aleasă de ei. Această temă corespunde unei teme generale, a întregii clase, identificată pornind de la programele discipinelor non-lingvistice.

2. Care sunt avantajele studierii într- o secţie bilingvă francofonă?

Elevii din secţiile bilingve francofone, care fac parte din proiectul bilingv “ De la proiectul bilingv către filierele francofone”, şi care au un orar specific de cursuri de limba franceză şi de discipline non lingvistice predate în limba franceză, au dreptul de a obţine menţiunea specială “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Pentru obţinerea menţiunii speciale “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii din secţiile bilingve francofone trebuie să susţină şi să promoveze urmatoarele probe specifice:

a) Proba anticipată;
b) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză;
c) Proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză.

Elevii din secţiile bilingve francofone susţin proba anticipată la sfârşitul clasei a IX-a, iar proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză şi proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză la sfârşitul clasei a XII-a.

3. Unde se găsesc mai multe informaţii despre învăţământul bilingv francofon, respectiv dreptul de a obţine menţiunea specială “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat?

Consultati: www.edu. ro: Platforma învăţământului bilingv francofon; www.vizavi-edu.ro: site-ul dedicat învăţământului bilingv francofon din Romania.