Școala  Normală  de  Băieți  (  Invățători )  –  Liceul  Teoretic Jean Loius  Calderon  Timișoara

 

 

                    Școala Normală de Învățători din Timișoara își are originile în secolul al XVIII-lea atunci când Teodor Iancovici de Mirievschi, numit în 1773 director al şcolilor româneşti şi sârbeşti din Banat, care a ocupat această funcţie până în 1782, când a plecat în Rusia,  a elaborat „Regulae directivae”, un regulament şcolar pentru Banat aprobat de Maria Tereza în 1774, care a stat la baza dezvoltării planului pentru „organizarea şcolilor triviale în Banat”. Acesta cuprindea reguli privitoare la pregătirea învăţătorilor, materiile de învăţământ (citirea, scrierea, religia), dispoziţii pentru traducerea unor cărţi şi manuale şi numeroase alte recomandări. Învăţătorii erau numiţi în slujbă după ce promovau un examen şi li se interzicea să se ocupe cu meşteşugurile sau comerţul.

                    Școala Normală de Băieți din Timișoara a luat ființă în anul 1774/1775, în timpul domniei lui Iosif al II-lea (n.1741-d.1790), la solicitarea expresă a Mariei Terezia. Iosif al II-lea a fost primul fiu al împărătesei Maria Tereza și al soțului acesteia, împăratul Francisc I. Director în acea perioadă a fost Albert/Adalbert Karlitzky (n. 1747, d. 7 apr. 1803, a fost 26 director al Școlii Normale, în 1786 creează fondul de pensii pentru învățători, se opune maghiarizării școlii, scrie proteste in 1790 și 1791), școala funcționa conform principiilor didactice ale lui Johann Ignaz von Felbiger (1724-1788), era inspirată din filosofia școlară și educațională a lui J.B. Bassedow.   La început a funcționat numai sub formă de cursuri de scurtă durată pentru îndrumarea metodică a învățătorilor și mai târziu ca școală pregătitoare pentru învățători. Prima statistică arată că școala a avut 3-5 candidați, de multe ori absolvenți de liceu, teologie sau studenți de la litere sau drept. Absolvenții promovau după câteva săptămâni sau luni de cursuri, primind diploma de învățător. Legislația generală elaborată în perioada tereziană, prevedea numeroase facilități învățătorilor. De exemplu, în Patenta de colonizare din 25 februarie 1763, se prevedea acordarea unui tren de casă de 5.700 m², 24 iugăre de pământ arabil și 6 iugăre de pășune. Retribuția învățătorilor era stabilită în funcție de nivelul de pregătire al învățătorilor, de experiență, de mărimea localității în care se afla școala, de numărul de elevi și de starea economică a comunității. Salariile nu erau unitare, fiind asigurate din mai multe surse. Conform metodologiei Regulae Directive, elaborată la 14 aprilie 1774, salariile erau acordate diferențiat între mediul rural și cel urban. Salariul oferit de stat era modest, fiind cuprins între 30-40-60 de florini pe an, 2 iugăre de pășune, loc dublu de casă, în condițiile în care în comunitățile mai mari existau, de regulă, salarii de 80 florini pe an.

                    După moartea lui Iosif al II-lea, cursurile au fost suspendate timp de doi ani ( 1790-1792). În 1793 s-au deschis din nou și au durat până în 1844. În toată această perioadă au absolvit 664 de învățători. În perioada târzie a iosefinismului, de regulă salariul unui învățător de la Timișoara se ridica la 120 de florini pe an. În mediul rural, învățătorii mai primeau din partea părinților și produse în natură (75 de litri de cereale pentru un elev).

Planul clădirii Școlii Normale, creion și acuarelă, arhitect Johann Theodor Kostka, 1779 Octombrie 17, arhivele din Viena

 

 

Programa analitică a acestori cursuri a suferit foarte multe modificări în timp.  La început predarea se făcea exclusiv în limba germană. În anul 1777 exista un curs pedagogic pentru învățători în limba română. În 1786 se predau: scris, citit, muzică, cântare, metodică, matematică și corespondență. La 1803/1804, s-a introdus istoria și geografia Ungariei, la 1814-1815 în loc de istoria Ungariei s-au introdus științele naturale, iar în 1817 s-a adăugat și limba germană până în 1821, când acestea au fost înlocuite cu istoria țării și fizica, Limba maghiară, ca obiect de studiu, a fost introdusă abia în 1824. Din 1834 se trece la preadarea în limba maghiară.

Din anul 1844 lipsesc datele în ceea ce privește funcționarea școlii până în 1871, când inspectorul regional regal nobilul Marton Martonffy   a cerut guvernului   zidirea unei școli normale, arătând necesitatea ei în această regiune prea puțin ungurească, ca un mijloc de deznaționalizare a românilor și celorlalte naționalități din Banat. Cei care au reușit cu adevărat implementarea cererii de inființare a Colegiului Pedagogic la Timișoara au fost primarul orașului Telbisz Karoly și inspectorul regional regal Martonffy Marton. Ca urmare a solicitărilor celor amintiți, consiliul orășenesc a înaintat solicitarea de inființare a Colegiului Pedagogic la Ministerul Educației. Domnul primar Telbisz Karoly și domnul inspector regional Martonffy Marton au argumentat astfel: ‘’Scopul colegiului să fie instruirea unor lucrători educați, inteligenți și harnici care să asigure promovarea culturii Regiunii de Sud. Memoriul a fost înaintat de către primarul orașului Timisoara împreuna cu delegația Primăriei la data de 13 ianuarie 1892 către domnul ministru prof. Csabi Albin. Pentru ca școala să poată începe încă din anul scolar 1893-1894, Școala Orășenească Industrială cedează fără chirie pe 2 ani o aripă din noua construcție proprie. Astfel, Colegiul Pedagogic se deschide prin ordinul Ministrului Educației Publice nr. 30681 din 1893 odată cu numirea directorului de scoală pe data de 18 august.

Primul director al Colegiului Pedagogic din Timișoara a fost dl. Horvath Aladar, profesor diplomat de liceu, având funcția de inspector scolar regal adjunct. Odata cu numirea sa în funcția de director la colegiu și-a predat postul la dl. Inspector regal scolar Sebastyen Karoly. Corpul profesoral   a fost detașat din diferite unități școlare din țară și are primul consiliu profesoral(de întemeiere) la data de 29 august 1893. La ședința din 28 septembrie s-a comunicat repartizarea disciplinelor   de predare profesorilor, orarul, manualele didactice și regulamentul internatului. Deschiderea festivă a anului școlar s-a ținut la data de 10 octombrie 1893 cu slujba religioasă și discursul festiv al directorului școlii, în prezența a 75 de elevi, din care 38 admisi proaspăt pentru anul l respectiv 37(an lll și lV, 21 cu 16) transferați de la Zalău. Elevii din anul ll au desfălurat activitate de asistență în scolile speciale de practică.

Sunt admiși ca elevi la Institu elevii care au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu mai mari de 18 ani, apți din punct de vedere fizic și care au terminat 4 clase elementare. Pentru concursul de admitere se faceau anunțuri în Foaia Oficiala, în Revista Educației Populare și presa locală până la data de 31 mai.

La cererea de admitere se cereau o serie de acte suplimentare și anume: certificate de naștere, adeverinșă școlara (studii), certificat medical, certificate de la autoritățile locale (situația financiara a părinților, cazier). Cererile de admitere se depuneau la directoratul institutului, adresate către Ministerul Educației și Religiei.

La înscriere se verificau de către o comisie specială aptitudinile muzicale (ureche muzicală) care era criteriu eliminatoriu. De asemenea, comisia medicală  verifica fiecare candidat, iar cei cu handicap nu erau admiși.

În comunicarea care se făcea către parinții elevului erau niște precizări detaliate în legătură cu taxele, rechizitele școlare, burse. Trecerea în an superior era condiționata de terminarea cu success a anului anterior. Trecerea in anul lll era condiționată de reușita la un examen de diferență din anii l și ll sau absolvirea a șase clase de liceu. Elevii de la fără frecvență erau supuși la examene anuale din materiile făcute în anul respectiv.

Guvernul Maghiar a hotărât în mod definitiv înființarea Școlii Normale și zidirea unui edificiu pe terenul donat de baronul Hatvanyi – Deutsch Bernat ( maghiar provenit dintr-o familie evreiască, n. 1829, d. 1893), orașul contribuind cu 50000 de florini. Construcția începe abia în 1893 și durează doi ani, până în 1895. În perioada construcței, școala având 4 clase funcționează în localul școlii primare comunale din Cetate.  Clădirea în care urmau să se desfăşoare cursurile a fost construită după proiectele arhitectului Eduard Reiter, în anul 1895 pe strada Pestalozzi. Clădirea şcolii are două etaje, săli de clasă, cancelarie, laboratoare, muzeu şi internat.

Localul școlii a fost construit pentru a adăposti 4 clase și internatul cu un efectiv de 120 de elevi. Școala era în legătură cu școala de aplicație care avea 6 clase. Scopul acestei școli era propagarea limbi maghiare în masele naționalităților care erau majoritare în aceste ținuturi. Director al școlii a fost numit prof. Horvath Antal.

De la începutul Primului Război Mondial (1914) și până la sfârșit (1918), mai multe persoane, atât dintre cadrele didactice cât și dintre elevi, au primit ordine de incorporare. Dintre cadre în anul 1914-1915 au fost incorporate 8 persoane. Directorul scolii din acea perioadă, domnul prof. Amberg Jozsef (1911-1918, rămâne profesor de pedagogie, matematică, fizică și după 1918) le dorește întoarcere grabnică și stare bună de sănătate celor plecați, intr-o alocutiune din perioada respectivă. In perioada războiului și un numar de 31 de cursanți au fost chemați la arme. Ordinul de ministru nr. 195/1915 stabilește că pentru elevii de la Colegiul Pedagogic chemați la arme prin ordin de incorporare se vor organiza cursuri de pregătire în perioada de concediu sau în permisie, respectiv examene. În anul școlar 1917-1918 au fost 7 examene de promovare organizate pentru elevii recrutați care au urmat cursurile pregătitoare. Ulterior ca urmare a examenului de absolvire aceștia au primit diploma de învățător.

În data de 30 iulie 1914 mare parte a clădirilor aparținând școlii au fost ocupate de armată pentru organizarea de spital de campanie (au fost internați 210 bolnavi, 40 de militari), astfel că pe timpul războiului procesul de educație, cazarea în internat respectiv masa elevilor s-a desfășurat în condiții vitrege. Pentru asigurarea internatului, colegiul a fost nevoit să inchirieze o altă cladire, drept urmare au fost cazați în internat numai elevii foarte nevoiași. Restul de elevi au fost cazați pe la case familiale. De asemenea cantina (masa) a fost asigurată elevilor nevoiași. Orele s-au desfășurat în încăperi mici și foarte aglomerate, orele de gimnastică au fost ținute în curtea școlii, iar pe timp nefavorabil au fost suspendate. Urmare a conditiilor vitrege a crescut numărul îmbolnăvirilor, cu mari greutăți in asigurarea tratamentelor și a urmăririi bolnavilor. Un singur avantaj de pe urma armatei a fost alimentarea cu apa , consecinta a unui ordin dat de armată.

În anul 1919, la 1 septembrie, școala a fost preluată de Statul Român, preluarea a fost făcută de dr. Atanasie Popovici, primul director român, care a condus școala până în anul 1937 când a fost detașat consilier la Legația din Belgrad, pentru conducerea învățământului român din Banatul Iugoslav.

 

Tabel – corpul profesoral din 1919

 

La preluare s-au constatat multe lipsuri materiale, vechea administrație a pus aceste lipsuri în sarcina spitalului unguresc care fusese instalat în clădirea școlii și a sârbilor care ar fi ridicat lucruri importante din școală. Imediat după preluare au început și înscrierile care datorită împrejurărilor au continuat și după începerea anului școlar. În toate cele 8 clase s-au înscris până în 10 ocotombrie 170 de elevi, din care 30 nu s-au mai prezentat la cursuri, fiind influențați de diferite știri ostile răspândite de agitatori străini. Consiliul Dirigent a dispus înființarea unei secții paralele pentru elevii șvabi. Astfel a funcționat în cursul superior și secția germană. În data de 6 octombrie 1919 s-a ținut prima conferință profesorală unde s-au dezbătut chestiuni legate de orar, iar în 10 octombrie a avut loc deschiderea noului an școlar. În 15 decembrie 1919 s-a constituit Societatea de lectură prezidată de d-l profesor Traian Simu. În 25 mai 1922 școala a fost vizitată de către d-l Ministru al Insctucțiunii, dr. Constantin Angelescu.

Numărul elevilor a crescut pe parcurs și a variat între 180 și 250 de elevi, iar clădirea școlii a început să fie neîncăpătoare. Astfel, direcțiunea a apelat la Primăria Timișoara, care a pus la dispoziție o casa din proprietatea sa în strada Epure nr.14, clădire care mai târziu primește altă întrebuințare, a oferit școlii 6 camere în vechile cazemate, care au servit 14 ani  drept dormitoare elevilor care nu puteau fi adăpostiți în dormitoarele școlii.

În curtea școlii s-au construit în 1936 încă două edificii care adăposteau infirmeria și atelierele de lucru manual, iar în mijlocul grădinii se afla stupăria. În 1939 deasupra sălii de gimnastică se construiesc două mari dormitoare suprapuse. În 1940, aici au fost adăpostiți 87 de elevi refugiați din Ardealul de Nord.

Din  1  august  1937  pană  în  28  februarie  1938  școala  a  fost  condusă  de  prof.  Dumitru Chevereșan, apoi de profesorul Ștefan Petrescu până in aprox. 1943.  În anul 1918 școala a avut următorul efectiv de elevi: români 14, germani 65, sârbi 7, slovaci 3, unguri 34, alte naționalități 2, în total 125 de elevi. Din 1919, când școala a fost preluată de Statul Român și până în 1943, efectivul de elevi a fost următorul:

 

Anul

Înscriși Rom. Germ. Sârbi Unguri Cehi Slovaci Bulg. Croați
1919-

1920

151 127 20 1 1 2
1920-

1921

279 277 1 1
1921-

1922

173 167 5 1
1922-

1923

207 195 7 1 3 1
1923-

1924

237 226 6 1 2 2
1924-

1925

255 247 5 2 1
1925-

1926

228 220 2 4 1 1
1926-

1927

228 211 3 10 2 1 1
1927-

1928

220 204 4 8 2 1 1
1928-

1929

189 180 3 1 2 1 2
1929-

1930

187 163 9 8 6 1
1930-

1931

167 141 8 13 4 1
1931-

1932

151 126 13 7 4 1
1932-

1933

160 147 2 10 1
1933-

1934

151 123 11 16 1
1934-

1935

170 125 15 23 2 1 1 2 1
1935-

1936

251 193 23 29 2 2 2

 

 

1936-

1937

196 138 29 26 1 1 1
1937-

1938

193 162 15 13 2 1
1938-

1939

214 177 19 13 2 1 2
1939-

1940

198 161 12 17 3 1 2 2
1940-

1941

259 231 10 13 1 1 1 2
1941-

1942

236 216 16 1 1 2
1942-

1943

228 212 12 2 2

 

 

În luna martie 1944, unii profesori şi elevi ai Seminarului „Veniamin Costachi”, însoţiţi de mai multe vagoane cu acte, mobilier şi o parte a arhivei şcolii au fost evacuaţi, ajungând la Timişoara la 1 aprilie, când Seminarul a fost instalat la Şcoala Normală de Învățători din localitate, unde a rămas trei săptămâni, după care a fost mutat în comuna Pesac din Judeţul Timiş, localitate aflată la 45 de kilometri de Timişoara. Aici cursurile pentru toate clasele urmau să fie deschise în luna septembrie într-un castel mare unguresc, gol în acel moment. La 10 septembrie 1944 au fost pierdute toate legăturile cu autorităţile româneşti, iar patru zile mai târziu satul era părăsit de oficialităţile comunale, de jandarmi şi de grăniceri. Realizând pericolul, prof. pr. Ilie Gheorghiţă a încercat să organizeze, din proprie iniţiativă, o evacuare rapidă, dar a reuşit să trimită doar 14 elevi orfani la Şcoala Normală din Timişoara, sub supravegherea unui pedagog. Restul celor aproape 300 de elevi erau răspândiţi în Ardeal, Muntenia şi Oltenia. La 21 martie 1944 școala a fost transformată pentru scurt timp în spital militar.

Reforma Învătământului din august 1948, prin decretul nr. 175, articolul VIII, transformă Școala Normală de Învățători în Școală Pedagogică cu durata de 4 ani.

Prin Decizia nr. 1179/53154 din octombrie 1959 a Comitetului Sfatului Popular se decide comasrea școlii cu Institului Pedagogic din Arad, elevii împreună cu profesorii și personalul sunt mutați la Arad. Ultimul director înainte de comasare a fost profesorul emerit Dumitru Dijmărescu.  Din anul 1959 edificiul adăposteşte Școala Interjudețeană de Partid.

Din 1990 școala deveine Liceul Teoretic J.L. Calderon Timișoara, după numele jurnalistului francez omorât in timpul Revoluției din 1989 la București.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii de epocă cu clădirea liceului

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Biroul directorului – înainte de 1900

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA ASTĂZI

                    Din 1990 edificiul  devine sediu pentru Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timișoara, după numele jurnalistului francez omorât in timpul Revoluției din 1989 la București.

                    În 1990 prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș din 1 februarie,   se înființează Liceul Teoretic Jean Louis Calderon. În componența sa existau clase de nivel primar(clase de intensiv franceză), gimnazial și liceal. Clasele de nivel liceal erau constituite din clase cu predare în limba română de la Liceele Lenau și B.Bartok: clasa de bilingv franceză, clase de : matematică – informatică, matematică -fizică, chimie – biologie, mecanică și filologie. În total existau 8 clase de liceu și 104 cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic.

                    În 1992 se desfințează clasa de mecanică și se înființează clasa de intensiv în limbă spaniolă, Astfel în anul școlar 1992/1993 Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara a devenit primul liceu din zona de vest cu predare intensivă a limbii spaniole (nivel liceal).

                    În 1999 se înfințează clasa de intensiv limba italiană, iar în 2004 se înființează clasa de bilingv italiană. În 2001 se desfințează secția de matematică – informatică și secția de chimie – biologie – rămân 6

clase de liceu.

                    În 2002 – existau 5 clase de liceu din care 3 cu profil uman – filologie și 2 clase cu profil real. În 2004 se înființează secția de filologie bilingv italiană.

                    În 2007 se înființează secția de filologie bilingv spaniolă.

                    În 01.10.2007 liceul este comasat cu Școala Generală nr.28, Timișoara. Astfel la fiecare nivel de clase vor exista câte 4 clase, iar la liceu 5 clase. Numărul de elevi pe clase era însă la limita inferioară.

În urma comasării, cât și a numărului mic de elevi la clasele de primar și gimnaziu (medie de 15 elevi clasă). În anul 2010 are loc prima reducere de personal și clase: dispar 9 clase de gimnaziu și primar și se pierd aproximativ 20 de norme didactice și 2 norme nedidactic. Se reduc atunci 6 cadre didactice, posturile reduse de la nedidactic erau vacante.

                    În anul școlar 2013 – 2014 existau în oferta școlii următoarele tipuri de nivele și clase: primar – câte o clasa, gimnazial intensiv franceză/italiană/spaniolă – 2 clase V, VI, VII, 1 clasa a VIII-a, liceal: pentru clasa a IX –  1 clasa MI – intensiv spaniolă, 1 clasa filologie intensiv franceză, 1 clasă filologie bilingv spaniolă, 1 clasă filologie  italiană bilingv, 1 clasă științe sociale bilingv franceză.

                    În anul 2014 clădirea liceului intră în reabilitare care se finalizează la data de 01.09.2016.

                    În prezent Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” este un liceu teoretic, cu trei nivele de educație – primar, gimnazial și liceal cu profil real şi uman şi secţii bilingve şi intensive, cu un efectiv de 920 elevi. Specializările liceului nostru sunt unice la nivel de judeţ şi chiar  regiune, clase de științe-sociale bilingv franceză, matematică-informatică intensiv franceză/italiană/spaniolă, filologie bilingv spaniolă, filologie bilingv italiană, filologie intensiv franceză. Suntem singurul liceu din România care are trei secţii bilingve: franceză, spaniolă, italiană. Prin specificul liceului, populaţia şcolară este formată din elevi ce locuiesc în toate cartierele oraşului şi în regiunea de vest a ţării, având şi elevi navetişti şi internişti în căminele altor licee. De asemenea, de la ciclul primar până la cel liceal, secţiile liceului nostru sunt foarte solicitate atât de către elevii veniţi din străinătate, ai căror părinţi au locuri de muncă în Timişoara, cât şi de către cei care au studiat în străinătate şi s-au repatriat.

                    Conform Acordurilor Interguvernamentale dintre Statul Român şi Franţa, Spania şi Italia, elevii liceului susţin probele Bacalaureatelor specifice acestor ţări, program în care Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” a fost inclus alături de câteva licee din ţară. Subliniem faptul că suntem singurul liceu din România unde se susţin probe specifice tuturor celor trei tipuri de Bacalaureat: francez, spaniol, italian. Aceasta oferă elevilor posibilitatea continuării studiilor universitare în ţările respective, burse şcolare pe parcursul celor 4 ani de liceu, schimburi şcolare cu şcoli din Franţa, Spania, Italia şi excursii cultural-educative pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, oferite de către Ambasadele ţărilor mai sus menţionate.

                    Totodată, menţionăm că liceul nostru a fost distins cu titlul de Școală Europeană și Lycée du baccalauréat à mention bilingue francophone” de către Ministerul Educaţiei şi Ambasada Franţei. Valoarea învăţământului desfăşurat în liceul nostru s-a concretizat astfel:

@  sute de premii judeţene, naţionale şi internaţionale la olimpiade, festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale în limbile franceză și spaniolă, concursuri de creaţie, de proză scurtă etc

@  prezenţă de excepţie la Salonul Educaţiei de la Paris în 2001-2004.

@  schimburi  şcolare  naţionale  şi  europene,  parteneriate  culturale  şi  jurnalistice,  proiecte

Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+, alte proiecte cu finanţare naţională şi europeană.

@  reviste bilingve şi proiecte care au fost distinse de către Uniunea Europeană cu Diploma Label

European 2005-2009.

@  distincţii acordate profesorilor liceului de către statul român, Ambasada Spaniei, dar şi de către statul francez: Cavaler al „Palmes Academiques” şi Ofiţer al „Palmes Academiques”.

                    Liceul nostru a devenit încă din 2006 Centru de Examen pentru limba franceză (DELF), pentru toată regiunea de vest a României, sub patronajul Ambasadei Franţei în România şi al Centrului Internaţional de Studii Pedagogice de la Sevres, Franţa. De asemenea, începând cu anul 2008 liceul este şi Centru de Examen pentru limba italiană (CELI), în colaborare cu Consulatul Italiei şi Universitatea pentru Străini din Perugia, Italia. Totodată, menționăm faptul că din anul școlar 2016-2017, elevii secțiilor bilingve româno-spaniole pot susține Examenul Internațional D.E.L.E în liceul nostru. Din 2015 liceul nostru este și centru ECDL ( European Computer Driving License ).

ISTORIC

SECȚIE BILINGVĂ FRANCOFONĂ ÎN LICEUL TEORETIC ”JEAN LOUIS CALDERON”

                    În anul 1990 s-a ȋnfiinţat Liceul Teoretic „ J. L. Calderon” care din septembrie a funcţionat cu 2 clase speciale de primar şi 2 clase de limba franceză bilingv.

                    În anul următor s-au adăugat şi 2 clase de liceu, una cu profil real, iar cealaltă cu profil uman. Profesorii titulari care au predat la aceste clase au fost: Cosma Angela, Vingan Marinela, Ciocani Ana- Maria, Năsăudean Gabriela, Şandor Lucia, Stanca Georgeta, Bilek Viorica şi Radu Mihaela. S- a încercat să se predea limba franceză cât mai multe ore, 6-7 pe săptămână şi anumite materii în această limbă, istorie, biologie, geografie, civilizaţie franceză predate de profesori de specialitate sau de franceză, precum Stoian Svetlana, lectorul francez Marc Laurenzi.

                    La ciclul primar s-a lucrat în binom împreună cu o învăţătoare care preda limba română şi matematica, iar profesorul de franceză facea restul materiilor, desigur că erau 2 clase la care se lucra (de exemplu clasa I şi a III-a sau a II- a şi a IVa). De la bun început atât la gimnaziu, cât şi la liceu s-a lucrat pe grupe, cu 2 profesoare, 2 manuale şi se facea evaluare şi prin teză.

                    La liceu ȋn urma  celor 2 ani de studiu al civilizaţiei franceze în clasele a XI-a şi  a XII-a, se susţinea lucrarea pentru obţinerea Atestatului de limbă și civilizaţie franceză, care se bucura de dubla recunoastere româno- franceză. În paralel se studia literatura franceză conform Antologiei, metodă apărută în Franţa.

                    Treptat s-a diminuat numărul de ore de limba franceză la toate ciclurile la 4 la clasele intensive şi respectiv la 5 ore la clasele bilingve. La primar şi gimnaziu, studiul s-a transformat în sistem intensiv pe grupe, care la un moment dat, a fost desfiinţat. La liceu, activitatea didactică s-a continuat în sistem bilingv pe grupe, la clasa a IX-a  se predă Geografia Franţei, iar la a X-a Istoria Franţei, ambele în franceză. Dacă la început, liceul a avut 2 clase bilingve paralele, una cu profil real şi una cu profil uman, încetul cu încetul, au avut loc modificari în funcţie de anumite cerinţe. În locul clasei umane bilingve a apărut o clasă cu studiu intensiv al limbii franceze ( 4 ore pe săptămână), în care s- a lucrat pe grupe iniţial, ulterior şi în momentul de faţă, activitatea didactică desfăşurându-se cu întreg efectivul clasei, care are profil matematică- informatică. Profilul celeilalte clase bilingve s- a transformat în stiinţe sociale, aşa cum există în prezent.

                    Aceste modificări nu au afectat rezultatele foarte bune obtinuţe de elevii secţiei bilingve, în fiecare an, la olimpiadele şi concursurile de limba franceză, finalizându-se cu premii judeţene, naţionale şi internaţionale. Nu putem omite bursele de studiu în Franţa de care au beneficiat cei mai merituoşi elevi ai secţiei bilingve pe cele 2 profile, uman şi real, la Clasele Pregătitoare de la Sciences Po de la Dijon şi la Clasele Pregătitoare de la Bressuire.

                    Profesorii de franceză și DNL au beneficiat de programe specifice de formare, au participat la sesiuni de comunicari, conferinţe, congrese locale, naţionale și internaţionale, au publicat în țară și în străinătate cărţi   și articole, au fost recompensaţi   cu numeroase distincții și premii pentru merite deosebite și rezultate de excepţie cu elevii.

                    La cinci profesori care s-au remarcat prin activitatea lor în cadrul secţiei, li s-a decernat de către Ambasada Franţei distincţia “ Palmes Académiques” : Popuţa Adriana ( matematică), Radu Mihaela, Stanca Georgeta, Vingan Marinela şi  Mara- Romocia Maria ( limba franceză).

                    Profesorii care predau acum limba franceză sunt : Aldulescu Liana-Olivia, Baloş Bianca-Maria, Ciocani Ana-Maria, Iobb Laura, Mara-Romocia Maria şi Vingan Marinela. Profesorii care predau materiile în limba franceză sunt următorii: Macavei Alina – Istoria Franţei şi DNL Istorie, Margău Dana- DNL Biologie şi Puţan Roxana – Geografia Franţei.

                    Anul 2003 a reprezentat o etapă foarte importantă pentru secţia bilingvă, deoarece a fost introdus bacalaureatul cu menţiune bilingvă- un mare avataj pentru elevii absolvenţi ai acestei secţii.

                    A fost implementat Proiectul Bilingv, ȋn fază experimentală la ȋnceput, timp de 4 ani, denumit Proiect Pilot ,, De la Învăţămantul Bilingv la Filierele Francofone” în doar 10 licee din tara printre care şi Liceul ,, J. L. Calderon”. În această perioadă s-a beneficiat de prezenţa pe tot parcursul anului şcolar de un stagiar francez şi periodic de prezenta membrilor AGIR (Asociaţia Generală a profesorilor Pensionari Francezi) care au contribuit la buna desfăşurare a activităţii în acest proiect. În ultimii ani secţia bilingvă s-a bucurat de stagiar francez doar câteva luni pe an.

                    Obiectivul acestui proiect este pregătirea elevilor pluridisciplinar şi interdisciplinar în vederea susţinerii Probei anticipate la sfârşitul clasei a XI- a a bacalaureatului cu menţiune bilingvă, precum şi pentru filierele francofone.

                    Proba anticipată a bacalaureatului presupune evaluarea Modulului Interdisciplinar care se derulează pe întreg parcursul anului şcolar şi constă în realizarea unui proiect pe o temă aleasă de profesori şi elevi, iar munca desfăşurată   pe echipe se finalizează în mai multe etape: cercetare documentară ( la CDI, cu ajutorul internetului, pe teren prin vizite şi excursii tematice, etc.), analiza, selectarea şi trierea informatiilor culese în vederea redactării produselor finale: sondaje, interviuri, anchete, articole, chiar machete, broşuri pliante, filmuleţe, podcasturi, panouri, reuşind să răspundă la problematica comună a proiectului, dar şi la cea a subtemei echipei, toate reunite într- o revistă, pe un site sau pe un blog. Pregătirea elevilor se face în cadrul orelor de DNL (disciplină non-lingvistică) şi MI (Modulul Interdisciplinar) cu profesori care predau anumite materii în limba franceză: matematică, istorie, biologie, din care apoi  elevii susţin  la alegere proba de DNL de la bacalaureat. Nota obţinută la Proba Anticipată în clasa a XI- a se cumulează cu nota de la proba de DNL de la  bacalaureat. De asemenea trebuie menţionat că participarea la bacalaureatul bilingv francofon este condiţionată de obţinerea nivelului B2( la examenele de DELF sau Competenţe lingvistice).

                    Temele abordate în fiecare an au fost diverse, de la ,,Banatul – unitate în diversitate” trecând prin subiecte legate de anumite evenimente: inundaţii (Apa- prieten sau duşman?), Anul Universului, Anul Tineretului, Capitală Culturală Europeană, sau de realităţi cotidiene: mod de viaţă   sănătos, boomul noilor tehnologii, ajungându- se în acest an şcolar la tema ,,Timişoara – aşezământ cultural european”, finalizată cu blogul care conţine, pe echipe, produse finale precum: interviuri, articole, filmuleţe, anchete, podcast.

                    Pe lângă acest proiect, în cadrul secţiei de limba franceză s- au desfăşurat foarte multe alte proiecte cultura–educative la toate nivelurile de învăţământ- primar, gimnazial, liceal: judeţene ( „ Trilingue pour le IIIe Millénaire” , „ Les Petits Troubadours Francophones ”,„ Les meilleures créations des élèves” , „ A la découverte du cinéma français”, „ Forts en francophonie” ), naţionale ( „ Francofan par le jeu et par le chant”, „ A la Une” , „ Réalite et représentation” , „ La civilisation commence avec nous”, „ Les trésors de notre département”,  ),  internaţionale ( „ Chants, sons sur scene” , „ Bon vent”, „ Poésie en liberté” , „ Différents, jamais  indifférents”, „ Les étoiles de l’ Europe” „ Prix de la paix” , „ Amitie- partage” , „ Les saveurs dans tous les sens” , „ Passeport pour le jeune citoyen européen” , „ Génération bilingue”, „Plumes francophones”, „ Voyager, c’est connaître, échanger, c’est un plus ”, „ Bruxelles, cœur européen ”), etc . La acestea se adauga şi schimburile şcolare cu instituţii şi licee din Franţa   ( Saint-Affrique, Carmaux, Buxy, Bordeaux, Commana, Mulhouse, Angouleme, Bourg- en- Bresse, Chalon- sur- Saone, Mornac şi în prezent cu Toulouse), din Belgia (Ath, Graty, Namur) şi din Serbia (Pančevo). Foarte apreciate de elevi au fost şi activităţile în cadrul cercurilor de lectură/ atelierelor de teatru francofon desfăşurate în şcoală sau la Mediateca IFT cu participări multiple şi rezultate deosebite la concursurile şi festivalurile judeţene/ naţionale/ internaţionale organizate.

                    Remarcabilă este şi activitatea de jurnalism şcolar, iniţiată înca de la începuturile secţiei prin lansarea revistei francofone Tirelire, ajungându- se la numărul 81( 2017), care de- a lungul anilor a cunoscut colaborări cu revista Typo Buxy ( Franţa), fiind stimulată şi prin stagiile organizate în tabere de jurnalism la Ciric şi Muncel ( judeţul Iaşi), dar şi prin distincţiile Label European, obţinute la nivel naţional.

                    Examenul de DELF şcolar ( Diploma de studii elementare de limba franceză) se desfăşoară în liceul nostru, care a devenit Centru de examen  din 2008, păstrându- şi acest statut şi în prezent.

                    Liceul nostru a dezvoltat dintotdeauna multiple colaborări cu diverse instituţii şi asociaţii, cu precădere parteneriatele cu Institutul Francez Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara, mai ales cu FEAA (Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor).

                    În acest context, ne propunem o colaborare mai intensă cu aceasta din urmă, aşa încât o clasă bilingvă francofonă să participe la activităţi didactice organizate în cadrul Facultăţii.

                    Acest  palmares bogat al secţiei bilingve francofone la 27 de ani de existenţă, care a cunoscut atâtea generaţii de profesori şi elevi, foarte implicaţi în toate activităţile propuse şi desfăşurate, care au păstrat şi păstrează spiritul mereu tânăr pentru a întreţine aprinsă flacara Francofoniei se îmbogăţeşte zi de zi.

ISTORIC

SECȚIE BILINGVĂ SPANIOLĂ ÎN LICEUL TEORETIC ”JEAN LOUIS CALDERON”

                    Anul școlar 1992-1993 reprezintă o dată de referință în istoria Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara pentru că a devenit primul liceu din zona de vest cu predare intensivă a limbii spaniole (ciclul liceal). De-a lungul anilor, limba spaniolă s-a predat în regim intensiv în liceul nostru (ciclul gimnazial și ciclul liceal), cu un număr de 4 până la 6 ore pe săptămână, după cum urmează:

               Ciclul gimnazial: clasa a V-a, limba spaniolă intensiv – 1 clasă (2006-2010) clasa a V-a, limba spaniolă intensiv – 1 clasă (2011-2015)

               Ciclul liceal: profil uman, filologie intensiv lb. spaniolă – 1 clasă/nivel (1992-2006) profil uman, științe-sociale intensiv lb. spaniolă – 1 clasă (2011-2015) profil real, mate-info intensiv lb. spaniolă – 1 clasă (2013-2017)

profil real, mate-info intensiv lb. spaniolă – 1 clasă (2015-2019).

                    În 26 martie 2007 se semnează Acordul între Ministerul Educației și Cercetării  din România și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei privind crearea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România și privind organizarea examenului de Bacalaureat în aceste instituții. Acest acord deschide o noua etapă în evoluția liceului, fiind menit să acorde elevilor din această instituție oportunități deosebite de formare și să apropie și mai mult învățământul românesc de standardele europene. Limba spaniolă continuă să se predea în liceul nostru cu un număr de 6 până la 7 ore pe săptămână, după cum urmează:

                    Ciclul liceal: profil uman, filologie bilingv lb. spaniolă – 1 clasă/nivel (din anul școlar 2006-2007)

                    Acordul de cooperare bilaterală în domeniul educației include în programele sale și Liceul

                    Teoretic “Jean Louis Calderon” din Timișoara, alături de alte licee din sud-estul Europei.

                    Secțiile bilingve de limbă spaniolă fac parte dintr-o rețea mondială de școli din patru continente, patronate de Regatul Spaniei și coordonate de Subdirecția Generală de Cooperare Internațională din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei.

                    Secțiile bilingve româno-spaniole sunt profile ale învățământului preuniversitar (clasele IX-XII de liceu), rezultat al colaborării dintre România și Regatul Spaniei, stabilite prin programul de cooperare culturală și educativă semnat de cele două țări. Programa de studiu pentru secțiile bilingve de limbă spaniolă include ore săptămânale de Limbă și Literatură spaniolă, de Geografie și Istorie a Spaniei și de Cultură spaniolă. La fiecare din secțiile bilingve de limbă spaniolă, alături de profesorii români de limbă spaniolă, predă un profesor de naționalitate spaniolă (prof. Jorge González Garrido, 1 septembrie

2007 – 31 august 2012; prof. Patricia Lucas Alonso, 1 septembrie 2012 – 31.08.2016 și María del Sagrario Díaz-Pinés Prieto – 1 septembrie 2016 până în prezent; menționăm că prof. Jorge González Garrido predă în continuare în liceul nostru).

                    Elevii pot susține la examenul de Bacalaureat probe specifice secției bilingve, care vor fi supervizate de inspectori școlari din Regatul Spaniei, și care, o dată promovate, vor permite elevilor să obțină Diploma spaniolă de Bacalaureat (Título de Bachiller).

                    Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei patronează și sprijină aceste licee cu secții bilingve, ca nuclee de promovare a limbii și culturii hispanice. Sprijinul acordat constă în donații de material didactic, burse acordate elevilor cu rezultate școlare deosebite, călătorii culturale în Spania și participări la festivale europene de teatru școlar în limba spaniolă.

                    Agregaduría de Educación (Birou Atașat Învățământ al Ambasadei Spaniei la București) gestionează burse de studiu, cursuri de formare pentru profesori în România și Spania și activități pentru elevi.

                    Începând cu anul școlar 2016-2017, Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” găzduiește, în calitate de centru asociat, probele Examenului D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera), urmând ca din anul școlar 2017-2018 să devină Centru de Examen D.E.L.E pe zona de vest.   Diplomele de limbă spaniolă D.E.L.E. sunt titluri oficiale care acreditează cunoștințele de limbă spaniolă, fiind eliberate de către Institutul Cervantes în numele Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei. Diplomele de limbă spaniolă DELE sunt titluri cu caracter internațional și sunt recunoscute în toată lumea de către firme private, camere de comert și sisteme de învățământ public și privat. Trebuie subliniat că utilitatea acestora este în principal legată de mediul educativ și profesional.

                    De-a lungul anilor, pe la catedra de limbă spaniolă din cadrul Liceului Teoretic “Jean Louis Calderon”, s-au perindat cadre didactice care au adus un palmares impresionant de premii liceului, premii obținute la olimpiade, concursuri de proză scurtă și festivaluri de teatru județene, naționale și internaționale:  prof.  Marion  Luana  Tănase, prof. Sandra  Miciulică,  prof.  Victor  Pop, prof.  Jorge González Garrido, prof. Patricia Lucas Alonso, prof. María del Sagrario Díaz-Pinés Prieto, prof. Lavinia Bica (Chiruță), prof. Cătălina Orza, prof. Silvana Țepeș.

                    Datorită activităţilor desfăşurate, liceul  a fost şi este vizitat de către personalităţi de seamă la nivel județean, naţional şi internaţional: consuli (dl. José Miguel Viñals Ariño, consul onorific al Spaniei la Timișoara), ataşaţi pentru învățământ (dl. Gonzalo Zaragoza, dl. Vicente López-Brea Fernández , dl. Pablo Díez Astruga), ambasadori (Excelența Sa dl. Ramiro Fernández Bachiller, Excelența Sa dl. Juan Pablo García Berdoy), inspectori din Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei (dl. Pedro Ambrosio, dl. Francisco José Ballesteros Martín, dl. Rafael Carrión García, dl. Juan López Martínez, dl. Alfonso Villarán Adánez, dna. María Remedio Soler Lara, dl. Avelino Sarasúa Ortega), scriitori spanioli (Clara Usón) etc. Cu ocazia parteneriatelor şi schimburilor şcolare, elevi şi profesori din Uniunea Europeană trec pragul şcolii şi îşi desfăşoară activităţile specifice în incinta acesteia (Proiectul Bilateral Comenius ”Andalucía y Banato: modelos de integración por la convivencia” și Proiectul Erasmus + ”Rumanía y España: unidos por la historia, la cultura y las migraciones”, ambele desfășurate în parteneriat cu Instituto de Educación Secundaria ”Punta del Verde” din Sevilla, Spania, în perioada 2008-2010 și 2015-2017).

ISTORIC

SECȚIE BILINGVĂ ITALIANĂ ÎN LICEUL TEORETIC ”JEAN LOUIS CALDERON”

                    Din anul şcolar 1999-2000 datorită îndeosebi numărului tot mai mare de investitori italieni din oraşul Timişoara, ia naştere în cadrul Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon” secţia de limbă italiană. Astfel, elevii încep studiul limbii lui Dante într-o primă etapă doar la liceu, urmând ca apoi, în anul şcolar 2003-2004, şi cei de la ciclul gimnazial să poată studia limba italiană. Este important de menţionat că în această perioadă frecvenţa cu care se studiază limba este de 4 până la 6 ore pe săptămână.

                    Ciclul gimnazial:   clasa a V-a, limba italiană intensiv – 1 clasă (2003-2007 / 2004-2008 / 2006- 2010, 2012-2016)

                    Ciclul liceal: profil uman , filologie limba italiană intensiv – 1 clasă/nivel (1999-2007) profil real, matematică-informatică limba italiană intensiv – 1 clasă/nivel (2014-2018, 2016-2020)

                    Începând cu anul şcolar 2007 – 2008 secția devine bilingvă, elevii putând acum profita de beneficiile acestui regim de studiu: număr mai mare de ore/săptămână, lecţii pe grupe, aprofundarea cunoştinţelor de Istorie, Geografie, Cultură şi civilizaţie italiană prin introducerea acestor discipline de specialitate în programa obligatorie.

                    Secţia se bucură de sprijinul Ministerului de Afaceri al Italiei care, prin Ambasada Republicii Italiene şi Institutul Italian de Cultură “Vito Grasso” din Bucureşti promovează limba italiană finanţând organizarea unor cursuri de specialitate atât pentru profesorii de limbă italiană din zona de vest a ţării, cât şi pentru celelalte cadre didactice care doresc să intre în contact cu limba şi cultura Italiei. În acest context în Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” au susţinut cursuri profesori italieni de renume mondial, specializaţi în didactica limbilor străine: prof. MARCELLO SILVESTRINI, prof. PATRIZIA MANILI, prof. NATALE FIORETTO, prof. NORBERTO CACCIAGLIA etc.

                    Tot în vederea predării şi învăţării limbii italiene la standarde cât mai înalte, începând cu anul şcolar 2009-2010 Ministerul Afacerilor Externe din Italia trimite la Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” un lector italian, pe dna profesoară DANIELA PEZZUTI care, timp de 5 ani, până în anul 2014, va fi un sprijin important atât pentru profesorii care predau la secţia bilingvă un doar limba italiană, ci şi discipline non lingvistice (fizică, matematică, biologie), cât şi pentru elevi care intră în contact direct şi permanent cu un vorbitor nativ.

                    În timpul mandatului său dna lector Daniela Pezzuti a desfăşurat o serie de proiecte şi activităţi care au devenit o tradiţie în cadrul liceului: festivalul de lectură Festlettura, proiectil CINECULTRURA, realizat în colaborare cu UVT, întâlniri cu personalităţi italiene (scriitorul Fabio Gedda) ecc fiind continuate şi astăzi de către profesori şi elevi deopotrivă.

                    Începând cu anul 2012, Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” devine unul dintre cele 4 Centre de examen CELI (Certificato di Lingua Italiana) din ţară, examen de limbă italiană patronat de Universitatea pentru Străini din Perugia, Italia. Organizate anual sau bianual, la nevoie, elevii au acum posibilitatea de a susţine acest examen pentru a intra în posesia diplomei CELI care certifică nivelul de cunoştinţă a limbii italiene în conformitate cu normele Cadrului Comun European de Referinţă pentru Limbile Străìne şi este recunoscută pe plan internaţional, putând înlocui proba de competenţe de comunicare într-o limbă străină din cadrul Examenului Naţional de Bacalaureat.

                    În prezent se fac demersuri pentru ca şi elevii secţiei bilingve româno-italiene să poată susţine Examenul de Bacalaureat în limba italiană.

                    De la începuturile ei şi până în prezent în cadrul secţiei de limba italiană a liceului au predat profesori valoroşi care, prin activitatea depusă şi metodele de predare-învăţare folosite la clasă, au contribuit la îmbogăţirea palmaresului de rezultate deosebite prin multitudinea de premii şi menţiuni obţinute la diferitele etape ale Olimpiadei de limbi romanice şi nu numai: prof. Mirela-Ileana BONCEA, prof. Laura MARA, prof. Andrada-Andreea PATRUŞEL, prof. Loredana-Ramona JURCUL, prof. Denisa HELER, prof. Raluca-Diana CREŢU, prof. Diana-Maria CÎRNU, prof. Ana-Maria CRAINIC.