ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2023

sesiunea august-septembrie

 

 Eventualele contestaţii la probele scrise ale examenului de bacalaureat se pot depune în data, 25 august 2023, intervalul orar 12.00-18.00. Candidaţii vor completa cererea tip pentru fiecare nota contestată (un candidat poate depune 3 cereri de contestaţie, câte una pentru fiecare probă). La depunerea cererii de contestație candidatul va avea asupra sa actul de identitate. Contestaţiile pot fi depuse la SALA 10 de la LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA sau on-line pe adresa de e-mail: contestatii.ce02@gmail.com. Candidaţii care depun cereri de contestație on-line, vor trimite cererea/cererile tip însoțite de buletinul/cartea de identitate, scanate/fotocopiate la adresa de email de mai sus, urmând să primească confirmarea înregistrării cererii de reevaluare a lucrării scrise. Cererea poate fi descărcată de la adresa http://cdloga.ro/contestatie/

La subiect e-mail candidaţii vor preciza numele şi disciplina contestată (exemplu ionescu_ion_limba romana.pdf, ionescu_ion_istorie.pdf, etc).

Intervalul orar de depunere 12.00-18.00  ESTE VALABIL ȘI PENTRU CONTESTAȚIILE ON-LINE.

 

Cererea se poate descarca de AICI

FOARTE IMPORTANT!

Conform OMEC Nr.5242/31.08.2022, Art. 12 alin(4) şi art. 13 alin(1) “nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată”.

Președinte,

Prof. VIOLETA-ESTRELLA BONTILĂ