VIZIUNE ȘCOALĂ

              Educaţia este arma cea mai puternică ce se poate folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)
Constitutită ca sistem deschis, care se află în relație directă cu mediul său exterior și, inerent, cu comunitatea în cadrul căreia funcționează, Liceul Teoretic Jean Louis Calderon are ca viziune educațională, de a educa tineri cu inteligenţe active şi creative, de a potenţa solidaritatea socială şi empatia, curajul de a-şi susţine punctul de vedere şi gândirea independentă, pragmatismul şi puterea de a visa, pentru a schimba lumea.

MISIUNE ȘCOALĂ

              Vom asigura resursele necesare unui proces didactic eficient, inclusiv prin dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților cadrelor didactice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale beneficiarilor.
Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor și cadrelor didactice.
Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor educaționale oferite.
Vom valorifica oportunitățile oferite de programele și proiectele europene și internaționale, în vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite de elevi, a împărtășirii experiențelor de succes și a bunelor practici educaționale, interdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității educaționale.