10 motive pentru a studia limba franceză

 

 

 1. O limbă vorbită în întreaga lume 270 milioane de vorbitori, din 68 de state, de pe 5 continente
 2. O limbă pentru piaţa muncii În Romania sunt peste 2000 de întreprinderi franceze şi numeroase întreprinderi româneşti având schimburi comerciale cu societăţi din spaţiul francofon
 3. O limbă de cultură Acces la literatură, cinema şi muzică
 4. O limbă pentru calatorii Franţa cea mai vizitată ţară din lume: 70 de milioane de turişti anual
 5. O limbă pentru a studia în Franţa sau în altă ţară francofonă Acces la studii superioare prin burse de studiu
 6. O limbă de interes inernaţional Este limba oficială în dezbaterile europene şi este vorbită în cele 3 capitale administrative ale Europei: Bruxelles, Luxembourg şi Strasbourg
 7. O limbă a informaţiei A treia limbă vorbita pe internet după engleză şi japoneză
 8. O limbă uşor de învăţat Franceza şi romana sunt înrudite având acelaşi fond latin
 9. O limbă pentru a învata alte limbi Franceza te ajută să înveţi alte limbi latine: spaniola, italiana, portugheza
 10. O limbă frumoasă Franceza este o limbă bogată şi melodioasă

 

Secţia franceză în 2015- 2016

 Clase bilingve francofone

Elevii studiază în limba română, iar pentru aprofundarea limbii franceze- 5 ore pe săptămână şi au cursuri speciale în care se studiază elemente de geografie, istorie, civilizaţie franceză. Limba 2 engleză- 2 ore.

Liceu · 1 clasa a IX- a, a X- a, a XI- a, a XII- a ştiinţe sociale bilingv franceză

Clase franceză intensiv

Elevii studiază în limba română, iar pentru aprofundarea limbii franceze- 4 ore pe săptămână. Limba 2 engleză- 2 ore.

Liceu

 • 1 clasă a IX- a, matematică- informatică intensiv franceză
 • 1 clasă a X- a, a XI- a filologie intensiv franceză
 • 1 clasă a XII- a matematică- informatică intensiv franceză Gimnaziu
 • 2 clase a V- a · 1 clasă a VI- a · 1 clasă a VII- a
 • 1 clasă a VIII- a Clase franceza limba moderna Primar Elevii studiaza în limba română, limba franceză- 1 ora, limba engleză- 1 oră.
 • 2 clase pregatitoare
 • 1 clasă I
 • 1 clasă a II- a Elevii studiaza în limba română, limba franceză- 2 ore, limba engleză- 1 oră.
 • 1 clasă a III- a
 • 2 clase a IV- a

Un viitor mai bun, mai sigur studiind limba franceză

A FI ELEV LA SECŢIA BILINGVĂ FRANCOFONĂ DE LA JLC

   IMPLICARE IN PROIECTUL NAŢIONAL BILINGV CARE VĂ PROPULSEAZA SPRE :

– obţinerea menţiunii speciale « secţie bilingvă francofonă » pe diploma de bacalaureat

– examenele DELF/ DALF – examenul de atestat de competenţă lingvistică

– integrarea în filierele universitare francofone din ţara şi din străinătate

– obţinerea de burse de studiu europene

PROIECTE, SCHIMBURI/ EXCURSII ŞCOLARE:

– internaţionale:

– Schimburi şcolare cu la secţia bilingvă francofonă de la SZTE Sagvari Gimnazium, Szeged, Ungaria, cu liceele « Jean Jaurès» şi «Aucouturier», Carmaux , Franţa.

– « Bon vent», sau a face turul lumii on line, colaborare cu echipajul vaporului GU BRAGH şi cu Colegiul Naţional de Artă « I. Vidu», cu Colegiul Tehnic «Ion I.C.Bratianu» şi cu Colegiul « H. Coandă» din Timişoara.

– naţionale :

– « Realitate şi reprezentare», parteneriat cu Colegiul Naţional «Unirea» din Braşov şi cu Colegiul « Horea, Cloşca et Crişan» din Alba- Iulia. – regionale:

– « Civilizaţia începe cu noi», parteneriat cu şcoli din judeţele Caraş- Severin, Arad, Mehedinţi, Timiş;

– « Comorile judeţului», colaborare cu şcoli din judeţele Caraş- Severin, Olt, Suceava, Vrancea,Timiş.

– CONCURSURI ŞCOLARE JUDEŢENE, NAŢIONALE SAU INTERNAŢIONALE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE BACALAUREATUL CU MENŢIUNE BILINGVĂ FRANCOFONĂ Un paşaport pentru studii europene şi mai multe opţiuni pentru locuri de muncă

ÎN PLUS CA ELEV LA SECŢIA FRANCEZĂ DE LA JLC BENEFICIEZI DE:

 • cursuri doar în program de dimineaţă la toate ciclurile: primar, gimnazial, liceal
 • sprijinul constant din partea Institututlui Francez Timişoara, Serviciilor Culturale ale Ambasadei Frantei (abonamente la publicaţii de specialitate, profesori/ stagiari din Franţa sau ţări francofone, stagii de pregătire pentru profesorii români, colaborare şi proiecte în parteneriat)
 • colaborări şi parteneriate cu numeroase unităţi de învăţământ şi universităţi
 • profesori de franceză ( cu numeroase distincţii şi premii pentru merite deosebite şi rezultate de exceptie cu elevii) si DNL (discipline nonlingvistice) formati pentru bilingvism, beneficiind de programe specifice de formare, cu participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese locale, naţionale şi internaţionale, cu cărţi şi articole publicate în ţară şi în străinătate · dotare corespunzatoare ( echipament media, laboratoare de informatică, laborator de chimie- biologie, fizică, cabinete de franceză, mediatecă şi redactie şcolară, CDI, bibliotecă şcolară, cabinet medical, sală de festivităţi, sală şi terenuri de sport)

 IMPORTANT

 • pentru accesul în ciclul primnar nu e nevoie de test de limbă
 • pentru accesul în ciclul gimnazial/ liceal intensiv se da o probă de verificare a cunostinţelor de limbă franceză, care avantajeaza candidatii chiar dacă au studiat franceză ca limbă modernă 2
 • pentru admiterea în clasa a IX- a bilingv francofon se da o probă de verificare a cunostinţelor de limbă franceză ( nivel A2)
 • există un program gratuit de pregătire ( aprilie- mai) pentru elevii claselor a Va şi a VIII-a, afişat la Liceul Teoretic „ Jean Louis Calderon”
 • secţia bilingvă francofonă de la Liceul Teoretic „ Jean Louis Calderon” a obţinut de 3 ori Labelul- ul European pentru cel mai bun proiect de învaţare a limbilor străine
 • elevii secţiei franceză au câştigat numeroase premii la olimpiade, concursuri şcolare judeţene, naţionale sau internaţionale
 • cel mare procentaj de burse în străinătate e deţinut de elevii noştri la şcoli pregătitoare din Franţa) sau Sciences Po ( facultatea de Ştiinte Politice- Dijon, Poitiers din Franţa)!

 

 

Prezentare realizată de prof. Maria Mara- Romocia

responsabila secţiei bilingve francofone

 

 

Proiectul bilateral franco – român  “De la invatamantul bilingv la filierele universitare francofone”

         Proiectul bilingv franco-român este unul dintre cele mai ambițioase și cele mai susșținute proiecte desfășurate de către Liceul Jean-Louis Calderon din Timișoara. Proiectul implică învățarea și promovarea limbii și culturii franceze în rândul elevilor, pentru a le deschide noi oportunități în formarea și evoluția profesională. Franța este una dintre cele mai importante puteri economice ale Europei, un membru marcant al Uniuniii Europene, iar companiile franceze ocupă poziții de lideri în domenii economice importante.

1.Ce este învăţământul bilingv francofon?

Învăţământul bilingv, respectiv predarea mai multor discipline de învăţământ într-o limbă străină, precum şi studierea acestei limbi străine pe parcursul mai multor ore pe săptămână, constituie o specificitate a sistemulul de învăţământ din România. Astfel, există, la nivel liceal, clase bilingve cu predare în limba engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană.

Elevii de la secţia bilingvă franceză de la Liceul Teoretic “Jean- Louis Calderon” sunt incluşi, începând din anul şcolar 2003- 2004, într-un proiect desfăşurat în cooperare între MECTS şi Ambasada Franţei în România, proiect intitulat “De la învăţământul bilingv la filierele universitare francofone”.

Începând cu anul şcolar 2007-2008, proiectul s-a transformat într-un program naţional, acum adresându-se unui număr de 29 de licee.

Scopurile generale ale acestui proiect sunt: ameliorarea competenţelor lingvistice şi disciplinare ale elevilor din secţiile bilingve francofone, favorizarea integrării elevilor din secţiile bilingve francofone în filierele universitare francofone, reînnoirea învăţământului bilingv francofon din România.

Acordul asupra învăţământului bilingv între Guvernul Republicii Franceze şi Guvernul României, semnat pe 28 septembrie 2006, la Bucureşti, pune bazele obţinerii diplomei de bacalaureat cu menţiunea specială “secţie bilingvă francofonă”, recunoscută pentru înscrierea în universităţile franceze şi în universităţile româneşti.

Secţiile bilingve francofone de la cele 29 licee, printre care şi Liceul Teoretic “Jean- Louis Calderon”, au, pe parcursul celor patru ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba şi civilizaţie franceză şi de discipline non lingvistice (DNL) predate în limba franceză : Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Economie. Elevii acestor secţii participă în clasa a XI-a la un modul interdisciplinar, în cadrul căruia lucrează în echipe de 3- 4 pe o temă aleasă de ei. Această temă corespunde unei teme generale, a întregii clase, identificată pornind de la programele discipinelor non-lingvistice.

2. Care sunt avantajele studierii într- o secţie bilingvă francofonă?

Elevii din secţiile bilingve francofone, care fac parte din proiectul bilingv “ De la proiectul bilingv către filierele francofone”, şi care au un orar specific de cursuri de limba franceză şi de discipline non lingvistice predate în limba franceză, au dreptul de a obţine menţiunea specială “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Pentru obţinerea menţiunii speciale “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii din secţiile bilingve francofone trebuie să susţină şi să promoveze urmatoarele probe specifice:

a) Proba anticipată;
b) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză;
c) Proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză.

Elevii din secţiile bilingve francofone susţin proba anticipată la sfârşitul clasei a IX-a, iar proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză şi proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză la sfârşitul clasei a XII-a.

3. Unde se găsesc mai multe informaţii despre învăţământul bilingv francofon, respectiv dreptul de a obţine menţiunea specială “ secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat?

Consultati: www.edu. ro: Platforma învăţământului bilingv francofon; www.vizavi-edu.ro: site-ul dedicat învăţământului bilingv francofon din Romania.